عملکرد رزین سنگ مصنوعی

رزین سنگ مصنوعی اولین بار برای تولید بتن های خود متراکم تولید شدند این رزین ها که پایه پلی کربوکسیلات می باشند برای افزایش روانی بتن و عدم نیاز به ویبره کردن بتن تولید شدند.
ساختار رزین سنگ مصنوعی حاوی یک زنجیر اصلی انعطاف پذیر است که روی آن گروه های کربوکسیلیک با بار منفی و نیز تعداد زیادی زنجیر جانبی قرار گرفته اند.
نیروهای داخلی بین زنجیرهای جانبی موجب تشکیل یک بزرگ مولکول پوسته مانند شده که در محلول های قلیایی به تدریج باز شده و باعث پخش ذرات سیمان و پایداری پراکنش حاصل و ممانعت از تجمع آن ها حتی پس از آغاز واکنش هیدراسیون می شود. این سازوکار باعث کاهش آب مصرفی و افزایش مقاومت و کیفیت سیمان می گردد.

فروش رزین سنگ مصنوعی

50 درصد مواد جامد یعنی چی ؟
تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی ؟
معنی پلی کربوکسیلات چیست ؟
چگونه می توان خواص رزین سنگ مصنوعی را تغییر داد ؟
چرا فقط در بشکه های 230 کیلویی فروخته می شود ؟

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 آبان 1392    | توسط:    |    |
نظرات()