رزین سنگ مصنوعی tag:http://resin-artificial-stone.mihanblog.com 2018-12-09T16:29:11+01:00 mihanblog.com تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی 2013-11-21T19:33:10+01:00 2013-11-21T19:33:10+01:00 tag:http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/7 تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعیتشخیص کیفیت رزین سنگ منوعی به روش کارگاهی به شرح ذیل می باشد:1- درصد مواد جامد پایه پلی کربوکسیلات بالا باشد ( می توان از فروشنده سوال پرسید و یا به کاتالوگ محصول مراجعه نمود )2- رنگ رزین سنگ مصنوعی شفاف و به رنگ قهوه ای کم رنگ باشد  درصورتی که رنگ رزین تیره یا قهوه ای پررنگ باشد نشان دهنده آن است که شرکت تولید کننده جهت افزایش درصد مواد جامد به آن مواد دیگری از پایه های مختلف اضافه نموده است.3- غلظت بالایی داشته باشد.4- درصد مصرف آن پایین باشد ( بین سه دهم تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی

تشخیص کیفیت رزین سنگ منوعی به روش کارگاهی به شرح ذیل می باشد:
1- درصد مواد جامد پایه پلی کربوکسیلات بالا باشد ( می توان از فروشنده سوال پرسید و یا به کاتالوگ محصول مراجعه نمود )
2- رنگ رزین سنگ مصنوعی شفاف و به رنگ قهوه ای کم رنگ باشد  درصورتی که رنگ رزین تیره یا قهوه ای پررنگ باشد نشان دهنده آن است که شرکت تولید کننده جهت افزایش درصد مواد جامد به آن مواد دیگری از پایه های مختلف اضافه نموده است.
3- غلظت بالایی داشته باشد.
4- درصد مصرف آن پایین باشد ( بین سه دهم درصد تا شش دهم درصد )
5- با یک درصد مصرف ثابت نسبت به دیگر رزین های سنگ مصنوعی بیشترین روانی را داشته باشد.
6- تاثیر منفی بر سنگ مصنوعی نگذارد.

رزین سنگ مصنوعی که شش مورد ذکر شده را هم زمان داشته باشد یک رزین عالی برای تولید سنگ مصنوعی می باشد.


فروش رزین سنگ مصنوعی

50 درصد مواد جامد یعنی چی ؟
عملکرد رزین سنگ مصنوعی چگونه است ؟
معنی پلی کربوکسیلات چیست ؟
چگونه می توان خواص رزین سنگ مصنوعی را تغییر داد ؟
چرا فقط در بشکه های 230 کیلویی فروخته می شود ؟
]]>
تغییر خواص رزین سنگ مصنوعی 2013-11-21T19:28:11+01:00 2013-11-21T19:28:11+01:00 tag:http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/6 تغییر خواص رزین سنگ مصنوعیبا اضافه نمودن بعضی از مواد شیمیایی می توان خواص رزین سنگ مصنوعی را تغییر داد. با اضافه نمودن تسریع کننده ها و یا دیرگیر کننده ها می توان زمان گیرش سیمان را تغییر داد و یا با اضافه نمودن بعضی مواد معدنی مقاومت سیمان را افزایش داد و یا جذب آب آن را کاهش داد. در کل بهتر است به رزین سنگ مصنوعی مواد شیمیایی دیگری اضافه نگردد چون بر قدرت آن اثر منفی می گذارد.فروش رزین سنگ مصنوعی50 درصد مواد جامد یعنی چی ؟عملکرد رزین سنگ مصنوعی چگونه است ؟تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی ؟م تغییر خواص رزین سنگ مصنوعی

با اضافه نمودن بعضی از مواد شیمیایی می توان خواص رزین سنگ مصنوعی را تغییر داد. با اضافه نمودن تسریع کننده ها و یا دیرگیر کننده ها می توان زمان گیرش سیمان را تغییر داد و یا با اضافه نمودن بعضی مواد معدنی مقاومت سیمان را افزایش داد و یا جذب آب آن را کاهش داد. در کل بهتر است به رزین سنگ مصنوعی مواد شیمیایی دیگری اضافه نگردد چون بر قدرت آن اثر منفی می گذارد.


فروش رزین سنگ مصنوعی

50 درصد مواد جامد یعنی چی ؟
عملکرد رزین سنگ مصنوعی چگونه است ؟
تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی ؟
معنی پلی کربوکسیلات چیست ؟
چرا فقط در بشکه های 230 کیلویی فروخته می شود ؟
]]>
بشکه های 230 کیلویی رزین سنگ مصنوعی 2013-11-21T19:18:17+01:00 2013-11-21T19:18:17+01:00 tag:http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/5 بشکه های 230 کیلویی رزین سنگ مصنوعیدر ایران رزین سنگ مصنوعی پایه پلی کربوکسیلات تولید نمی شود بلکه این رزین ها در بشکه هایی از کشورهای اروپایی یا کره و یا روسیه وارد می گردند. شرکت های ایرانی این افزودنی ها را با آب و  مواد افزودنی دیگر مخلوط نموده و آنها را عرضه می نمایند. اما شرکت کیا عمران بدون اضافه نمودن آب و در بسته های اولیه با 50 درصد مواد جامد به مشتری های خود عرضه می نماید.فروش رزین سنگ مصنوعی50 درصد مواد جامد یعنی چی ؟عملکرد رزین سنگ مصنوعی چگونه است ؟تشخیص بهترین نوع رزین سن بشکه های 230 کیلویی رزین سنگ مصنوعی

در ایران رزین سنگ مصنوعی پایه پلی کربوکسیلات تولید نمی شود بلکه این رزین ها در بشکه هایی از کشورهای اروپایی یا کره و یا روسیه وارد می گردند. شرکت های ایرانی این افزودنی ها را با آب و  مواد افزودنی دیگر مخلوط نموده و آنها را عرضه می نمایند. اما شرکت کیا عمران بدون اضافه نمودن آب و در بسته های اولیه با 50 درصد مواد جامد به مشتری های خود عرضه می نماید.


فروش رزین سنگ مصنوعی

50 درصد مواد جامد یعنی چی ؟
عملکرد رزین سنگ مصنوعی چگونه است ؟
تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی ؟
معنی پلی کربوکسیلات چیست ؟
چگونه می توان خواص رزین سنگ مصنوعی را تغییر داد ؟
]]>
معنی پلی کربوکسیلات چیست 2013-11-21T19:12:43+01:00 2013-11-21T19:12:43+01:00 tag:http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/4 معنی پلی کربوکسیلات چیستپلی کربوکسیلات نام پایه پلیمر رزین سنگ مصنوعی می باشد و چون از گروه های کربوکسیلیک تشکیل شده اند به آن پلی کربوکسیلات می گویند.پلی کربوکسیلات نام عمومی آن می باشد و خود این پلیم می تواند نوع های مختلفی داشته باشد که بهترین نوع آنها برای تولید رزین سنگ مصنوعی استفاده می گردد تا عوارض مضری بر روی سیمان نداشته باشند.لازم به ذکر است مواد پلی کربوکسیلاتی جزء مواد حساسیت زا بوده و نباید با پوست در تماس باشد و بهتر است هنگام استفاده از ماسک شیمیایی نیز استفاده گردد. متاسفانه معنی پلی کربوکسیلات چیست

پلی کربوکسیلات نام پایه پلیمر رزین سنگ مصنوعی می باشد و چون از گروه های کربوکسیلیک تشکیل شده اند به آن پلی کربوکسیلات می گویند.
پلی کربوکسیلات نام عمومی آن می باشد و خود این پلیم می تواند نوع های مختلفی داشته باشد که بهترین نوع آنها برای تولید رزین سنگ مصنوعی استفاده می گردد تا عوارض مضری بر روی سیمان نداشته باشند.
لازم به ذکر است مواد پلی کربوکسیلاتی جزء مواد حساسیت زا بوده و نباید با پوست در تماس باشد و بهتر است هنگام استفاده از ماسک شیمیایی نیز استفاده گردد. متاسفانه شرکتهای وارد کننده و فروشنده رزین سنگ مصنوعی از ارائه این اطلاعات به مشتری های خود خوداری می نمایند.


فروش رزین سنگ مصنوعی

50 درصد مواد جامد یعنی چی ؟
عملکرد رزین سنگ مصنوعی چگونه است ؟
تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی ؟
چگونه می توان خواص رزین سنگ مصنوعی را تغییر داد ؟
چرا فقط در بشکه های 230 کیلویی فروخته می شود ؟
]]>
عملکرد رزین سنگ مصنوعی 2013-11-21T18:59:35+01:00 2013-11-21T18:59:35+01:00 tag:http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/3 عملکرد رزین سنگ مصنوعیرزین سنگ مصنوعی اولین بار برای تولید بتن های خود متراکم تولید شدند این رزین ها که پایه پلی کربوکسیلات می باشند برای افزایش روانی بتن و عدم نیاز به ویبره کردن بتن تولید شدند.ساختار رزین سنگ مصنوعی حاوی یک زنجیر اصلی انعطاف پذیر است که روی آن گروه های کربوکسیلیک با بار منفی و نیز تعداد زیادی زنجیر جانبی قرار گرفته اند. نیروهای داخلی بین زنجیرهای جانبی موجب تشکیل یک بزرگ مولکول پوسته مانند شده که در محلول های قلیایی به تدریج باز شده و باعث پخش ذرات سیمان و پایداری پ عملکرد رزین سنگ مصنوعی

رزین سنگ مصنوعی اولین بار برای تولید بتن های خود متراکم تولید شدند این رزین ها که پایه پلی کربوکسیلات می باشند برای افزایش روانی بتن و عدم نیاز به ویبره کردن بتن تولید شدند.
ساختار رزین سنگ مصنوعی حاوی یک زنجیر اصلی انعطاف پذیر است که روی آن گروه های کربوکسیلیک با بار منفی و نیز تعداد زیادی زنجیر جانبی قرار گرفته اند.
نیروهای داخلی بین زنجیرهای جانبی موجب تشکیل یک بزرگ مولکول پوسته مانند شده که در محلول های قلیایی به تدریج باز شده و باعث پخش ذرات سیمان و پایداری پراکنش حاصل و ممانعت از تجمع آن ها حتی پس از آغاز واکنش هیدراسیون می شود. این سازوکار باعث کاهش آب مصرفی و افزایش مقاومت و کیفیت سیمان می گردد.

فروش رزین سنگ مصنوعی

50 درصد مواد جامد یعنی چی ؟
تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی ؟
معنی پلی کربوکسیلات چیست ؟
چگونه می توان خواص رزین سنگ مصنوعی را تغییر داد ؟
چرا فقط در بشکه های 230 کیلویی فروخته می شود ؟

]]>
تعریف مواد جامد رزین سنگ مصنوعی 2013-11-21T18:40:37+01:00 2013-11-21T18:40:37+01:00 tag:http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/2 تعریف مواد جامد رزین سنگ مصنوعی افزودنی های بتن و رزین های سمنت پلاست ( سنگ مصنوعی ) از مواد پلیمری جامد و آب تشکیل شده اند که این آب در زمان تولید به آن اضافه می شود و یا در فرایند تولید به وجود می آید و نمی توان آن را از مواد جامد جدا نمود و یا جدا نمودن آن هزینه افزودنی را بالا خواهد برد.اما شرکت های تولید کننده رزین سنگ مصنوعی در ایران به دلایل مختلف به رزین های وارداتی آب اضافه می کنند دلایل این امر را می توان به ترتیب اهمیت ذکر نمود :1- کاهش هزینه و افزایش سود فروش2- امکان اضافه نمودن تعریف مواد جامد رزین سنگ مصنوعی

افزودنی های بتن و رزین های سمنت پلاست ( سنگ مصنوعی ) از مواد پلیمری جامد و آب تشکیل شده اند که این آب در زمان تولید به آن اضافه می شود و یا در فرایند تولید به وجود می آید و نمی توان آن را از مواد جامد جدا نمود و یا جدا نمودن آن هزینه افزودنی را بالا خواهد برد.
اما شرکت های تولید کننده رزین سنگ مصنوعی در ایران به دلایل مختلف به رزین های وارداتی آب اضافه می کنند دلایل این امر را می توان به ترتیب اهمیت ذکر نمود :
1- کاهش هزینه و افزایش سود فروش
2- امکان اضافه نمودن مواد افزودنی دیگر
3- افزایش درصد مصرف و کاهش ضایعات

هر چقدر مقدار مواد جامد در یک رزین بالاتر باشد کیفیت آن بالاتر و درصد مصرف آن پایین تر خواهد بود. البته لازم به ذکر است مواد جامد باید پایه پلی کربوکسیلات باشند چون می توان مواد جامد دیگر پایه ها نیز اضافه گردد.

برای تشخیص درصد مواد جامد باید رزین را به آزمایشگاه فرستاد تا درصد مواد جامد بدست بیاید.
روش های کارگاهی هم وجود دارد که تا حدودی می توان تشخیص داد.

اگر رزینی 50 درصد مواد جامد داشته باشد و قیمت آن 7000 تومان باشد می توان به آن 700 سی سی ( 0.7 لیتر )  آب اضافه نمود و آن را تبدیل به 30 درصد مواد جامد به قیمت 4120 تومان نمود. ( چون یک لیتر رزین با 0.7 لیتر آب مخلوط شده است ) پس باید دقت نمود که درصد مواد جامد رزین بالا باشد.
البته همچنان که ذکر شد درصد مواد جامد پلی کربوکسیلاتی مهم می باشد نه پایه های دیگر.

فروش رزین سنگ مصنوعی

عملکرد رزین سنگ مصنوعی چگونه است ؟
تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی ؟
معنی پلی کربوکسیلات چیست ؟
چگونه می توان خواص رزین سنگ مصنوعی را تغییر داد ؟
چرا فقط در بشکه های 230 کیلویی فروخته می شود ؟

]]>
فروش رزین سنگ مصنوعی 2013-11-21T18:16:09+01:00 2013-11-21T18:16:09+01:00 tag:http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/1 فروش رزین سنگ مصنوعیشرکت کیا عمران برای تامین نیاز تولید کنندگان محترم سنگ مصنوعی ( سمنت پلاست ) و سنگ آنتیک پایه سیمانی و پایه گچی، بهترین رزین سنگ مصنوعی را با 50 درصد مواد جامد ( پلی کربوکسیلاتی) عرضه می نماید.این رزین ها در بشکه های 230 کیلویی و با کمترین قیمت برای تولید کنندگان محترم ارسال می گردد.جهت سفارش و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید :مهندس گل بابی         09141676882مهندس توکمه چی      09149441750تلفکس           & فروش رزین سنگ مصنوعی


شرکت کیا عمران برای تامین نیاز تولید کنندگان محترم سنگ مصنوعی ( سمنت پلاست ) و سنگ آنتیک پایه سیمانی و پایه گچی، بهترین رزین سنگ مصنوعی را با 50 درصد مواد جامد ( پلی کربوکسیلاتی) عرضه می نماید.

این رزین ها در بشکه های 230 کیلویی و با کمترین قیمت برای تولید کنندگان محترم ارسال می گردد.

جهت سفارش و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید :

مهندس گل بابی         09141676882
مهندس توکمه چی      09149441750
تلفکس                      04442240763

سایت ها :
www.kiaomran.ir
www.gatch.ir


جهت پاسخ گویی به سوالات زیر لطفا روی آنها کلیک نمایید :

50 درصد مواد جامد یعنی چی ؟
عملکرد رزین سنگ مصنوعی چگونه است ؟
تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی ؟
معنی پلی کربوکسیلات چیست ؟
چگونه می توان خواص رزین سنگ مصنوعی را تغییر داد ؟
چرا فقط در بشکه های 230 کیلویی فروخته می شود ؟


]]>
معرفی سایت های فروش فایل سری 4 2011-11-06T10:29:05+01:00 2011-11-06T10:29:05+01:00 tag:http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/30 معرفی سایت های فروش فایل سری 4در این سایت ها می توانید بهترین فایل های زیر را خریداری نمایید :کتبمقالاتپایان نامه هاآموزش ترفند هاسوالات استخدامیکلیپ های آموزشینرم افزارهای افزایش بازدیدنرم افزار برنامه ساز اندرویدآموزش های کسب درآمد از اینترنتپرفروش ترین فایل های اندرویدنرم افزار ریکاوری پیامکآموزش های کسب ثروتنرم افزارهای کاربردینرم افزار ردیابی افرادکتاب گنج یابی و دفینهکتاب های عاشقانهنرم افزار صدایابو هر فایلی که نیاز داشته باشید در هر زمینه ای . بالای 50000 فایل برای فروش گذاشته شده است. معرفی سایت های فروش فایل سری 4

در این سایت ها می توانید بهترین فایل های زیر را خریداری نمایید :

کتب
مقالات
پایان نامه ها
آموزش ترفند ها
سوالات استخدامی
کلیپ های آموزشی
نرم افزارهای افزایش بازدید
نرم افزار برنامه ساز اندروید
آموزش های کسب درآمد از اینترنت
پرفروش ترین فایل های اندروید
نرم افزار ریکاوری پیامک
آموزش های کسب ثروت
نرم افزارهای کاربردی
نرم افزار ردیابی افراد
کتاب گنج یابی و دفینه
کتاب های عاشقانه
نرم افزار صدایاب

و هر فایلی که نیاز داشته باشید در هر زمینه ای . بالای 50000 فایل برای فروش گذاشته شده است.

سایت شانزده : فروش فایل
http://www.onekala.ir


سایت هفده : فروش فایل
http://www.shavin.ir


سایت هجده : فروش فایل
http://www.shop10.ir


سایت نوزده : فروش فایل
http://www.shopkia.ir


سایت بیست : فروش فایل
http://www.sozin.ir
]]>
معرفی سایت های فروش فایل سری 3 2011-11-06T10:29:03+01:00 2011-11-06T10:29:03+01:00 tag:http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/29 معرفی سایت های فروش فایل سری 3در این سایت ها می توانید فایل های زیر را خریداری نمایید :سوالات استخدامینرم افزارهای افزایش بازدیدآموزش ترفند هاکلیپ های آموزشیآموزش های کسب ثروتآموزش های کسب درآمد از اینترنتنرم افزار برنامه ساز اندرویدنرم افزار صدایابنرم افزار ردیابی افرادپرفروش ترین فایل های اندرویدنرم افزارهای کاربردیکتاب های عاشقانهمقالاتکتبپایان نامه هاکتاب گنج یابی و دفینهنرم افزار ریکاوری پیامکو هر فایلی که نیاز داشته باشید . بالای 50000 فایل برای فروش گذاشته شده است.سایت یازده : فروش فایل معرفی سایت های فروش فایل سری 3

در این سایت ها می توانید فایل های زیر را خریداری نمایید :


سوالات استخدامی
نرم افزارهای افزایش بازدید
آموزش ترفند ها
کلیپ های آموزشی
آموزش های کسب ثروت
آموزش های کسب درآمد از اینترنت
نرم افزار برنامه ساز اندروید
نرم افزار صدایاب
نرم افزار ردیابی افراد
پرفروش ترین فایل های اندروید
نرم افزارهای کاربردی
کتاب های عاشقانه

مقالات
کتب
پایان نامه ها
کتاب گنج یابی و دفینه
نرم افزار ریکاوری پیامک
و هر فایلی که نیاز داشته باشید . بالای 50000 فایل برای فروش گذاشته شده است.

سایت یازده : فروش فایل
http://www.fanvar.ir


سایت دوازده : فروش فایل
http://www.ikpa.ir


سایت سیزده : فروش فایل
http://www.kiatec.ir


سایت چهارده : فروش فایل
http://www.kroz.ir


سایت پانزده : فروش فایل
http://www.nerdo.ir
]]>
معرفی سایت های فروش فایل سری 2 2011-11-06T10:29:00+01:00 2011-11-06T10:29:00+01:00 tag:http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/28 معرفی سایت های فروش فایل سری 2در این سایت ها می توانید فایل های زیر را خریداری نمایید :مقالاتکتبپایان نامه هانرم افزارهای کاربردینرم افزار ردیابی افرادآموزش های کسب ثروتنرم افزارهای افزایش بازدیدنرم افزار برنامه ساز اندرویدنرم افزار صدایابکتاب های عاشقانهآموزش های کسب درآمد از اینترنتپرفروش ترین فایل های اندرویدکتاب گنج یابی و دفینهنرم افزار ریکاوری پیامکسوالات استخدامیآموزش ترفند هاکلیپ های آموزشیو هر فایلی که نیاز داشته باشید . بالای 50000 فایل برای فروش گذاشته شده است.سایت ششم : فروش فایلht معرفی سایت های فروش فایل سری 2

در این سایت ها می توانید فایل های زیر را خریداری نمایید :

مقالات
کتب
پایان نامه ها
نرم افزارهای کاربردی
نرم افزار ردیابی افراد
آموزش های کسب ثروت

نرم افزارهای افزایش بازدید
نرم افزار برنامه ساز اندروید
نرم افزار صدایاب
کتاب های عاشقانه
آموزش های کسب درآمد از اینترنت
پرفروش ترین فایل های اندروید
کتاب گنج یابی و دفینه
نرم افزار ریکاوری پیامک
سوالات استخدامی
آموزش ترفند ها
کلیپ های آموزشی

و هر فایلی که نیاز داشته باشید . بالای 50000 فایل برای فروش گذاشته شده است.

سایت ششم : فروش فایل
http://www.as1.ir


سایت هفتم : فروش فایل
http://www.bafr.ir


سایت هشتم : فروش فایل
http://www.dgkia.ir


سایت نهم : فروش فایل
http://www.dmdm.ir


سایت دهم : فروش فایل
http://www.ebok.ir
]]>
معرفی سایت های فروش فایل سری 5 2011-11-06T10:28:53+01:00 2011-11-06T10:28:53+01:00 tag:http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/31 معرفی سایت های فروش فایل سری 5در سایت های فروش فایل زیر می توانید فایل های زیر را که برای فروش گذاشته اند خریداری نمایید :آموزش کسب  کار اینترنتی در منزل با درآمد میلیونیآموزش های کسب درآمد از اینترنتپرفروش ترین فایل های اندرویدنرم افزار برنامه ساز اندرویدنرم افزارهای افزایش بازدیدآموزش های کسب ثروتکتاب گنج یابی و دفینهنرم افزار ریکاوری پیامکنرم افزارهای کاربردینرم افزار ردیابی افرادکلیپ های آموزشیسوالات استخدامیکتاب های عاشقانهنرم افزار صدایابآموزش ترفند هاپایان نامه هامقالاتکتبو هر فایلی معرفی سایت های فروش فایل سری 5

در سایت های فروش فایل زیر می توانید فایل های زیر را که برای فروش گذاشته اند خریداری نمایید :

آموزش کسب  کار اینترنتی در منزل با درآمد میلیونی
آموزش های کسب درآمد از اینترنت
پرفروش ترین فایل های اندروید
نرم افزار برنامه ساز اندروید
نرم افزارهای افزایش بازدید
آموزش های کسب ثروت

کتاب گنج یابی و دفینه
نرم افزار ریکاوری پیامک
نرم افزارهای کاربردی
نرم افزار ردیابی افراد
کلیپ های آموزشی
سوالات استخدامی

کتاب های عاشقانه
نرم افزار صدایاب
آموزش ترفند ها
پایان نامه ها
مقالات
کتب
و هر فایلی که نیاز داشته باشید این سایت ها برای فروش گذاشته اند. بالای 50000 فایل برای فروش گذاشته شده است و هر روز به تعداد آنها اضافه می شود.

سایت بیست و یک : فروش فایل
http://www.topkia.ir


سایت بیست و دو : فروش فایل
http://www.w13.ir


سایت بیست و سه : فروش فایل
http://www.paknoor.ir

]]>
معرفی سایت های فروش فایل سری 1 2011-11-06T10:19:24+01:00 2011-11-06T10:19:24+01:00 tag:http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/27 معرفی سایت های فروش فایل سری 1در این سایت ها می توانید فایل های زیر را خریداری نمایید :پرفروش ترین فایل های اندرویدنرم افزارهای کاربردینرم افزار ردیابی افرادآموزش های کسب ثروتآموزش های کسب درآمد از اینترنتنرم افزار برنامه ساز اندرویدنرم افزار صدایابکتاب های عاشقانهکتاب گنج یابی و دفینهنرم افزار ریکاوری پیامکسوالات استخدامینرم افزارهای افزایش بازدیدآموزش ترفند هاکلیپ های آموزشیمقالاتکتبپایان نامه هاو هر فایلی که نیاز داشته باشید . بالای 50000 فایل برای فروش گذاشته شده است.سایت اول : فروش فایلht معرفی سایت های فروش فایل سری 1

در این سایت ها می توانید فایل های زیر را خریداری نمایید :

پرفروش ترین فایل های اندروید
نرم افزارهای کاربردی
نرم افزار ردیابی افراد
آموزش های کسب ثروت
آموزش های کسب درآمد از اینترنت
نرم افزار برنامه ساز اندروید
نرم افزار صدایاب
کتاب های عاشقانه
کتاب گنج یابی و دفینه
نرم افزار ریکاوری پیامک
سوالات استخدامی
نرم افزارهای افزایش بازدید
آموزش ترفند ها
کلیپ های آموزشی
مقالات
کتب
پایان نامه ها
و هر فایلی که نیاز داشته باشید . بالای 50000 فایل برای فروش گذاشته شده است.

سایت اول : فروش فایل
http://www.toppdf.ir


سایت دوم : فروش فایل
http://www.16b.ir


سایت سوم : فروش فایل
http://www.1vv.ir


سایت چهارم : فروش فایل
http://www.32b.ir


سایت پنجم : فروش فایل
http://www.9a9.ir
]]>
پر فروش ترین فایل های فورکیا 2011-09-05T13:52:12+01:00 2011-09-05T13:52:12+01:00 tag:http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/26 پر فروش ترین فایل هایجهت مشاهده ی پر فروش ترین فایل های فورکیا به لینک های زیر مراجعه نمایید :www.1-b.irwww.4civil.irwww.4ki.irwww.cokia.irwww.filesll.irwww.kiablog.irwww.kiairan.irwww.noktedan.irwww.shahsite.irwww.sitenoor.irwww.tasoraya.irدر این سایت ها می توانید فایل های زیر را خریداری نمایید :پرفروش ترین فایل های اندرویدنرم افزارهای کاربردینرم افزار ردیابی افرادآموزش های کسب ثروتنرم افزار برنامه ساز اندرویدنرم افزار صدایابکتاب های عاشقانهکتاب گنج یابی و دفینهنرم افزار ریکاوری پیا
پر فروش ترین فایل های

جهت مشاهده ی پر فروش ترین فایل های فورکیا به لینک های زیر مراجعه نمایید :

www.1-b.ir

www.4civil.ir
www.4ki.ir
www.cokia.ir
www.filesll.ir
www.kiablog.ir
www.kiairan.ir
www.noktedan.ir
www.shahsite.ir
www.sitenoor.ir
www.tasoraya.ir

در این سایت ها می توانید فایل های زیر را خریداری نمایید :

پرفروش ترین فایل های اندروید
نرم افزارهای کاربردی
نرم افزار ردیابی افراد
آموزش های کسب ثروت
نرم افزار برنامه ساز اندروید
نرم افزار صدایاب
کتاب های عاشقانه
کتاب گنج یابی و دفینه
نرم افزار ریکاوری پیامک
سوالات استخدامی
نرم افزارهای افزایش بازدید
آموزش ترفند ها
کلیپ های آموزشی
مقالات
کتب
...

و هر فایلی که شما بخواهید با قیمت مناسب

با بیش از 40000 فایل پرفروش
]]>